Сиба-ину Егошуа

27.04.2019

Отлично повторили с skinbutterfly sunshiba_yeshi happynewyear oldnewyear shibainulife shiba shibainu sunshiba новыйгод старыйновыйгод годсобаки хорошоотметили

sun shiba inu